Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 har en fastighet från 1930-talet i närheten av Mariatorget på Södermalm i Stockholm. Föreningen bildades 2007 och övertog fastigheten från Svenska Bostäder i maj 2009.

Dokument

Nedan är en samling av dokument som kan vara till nytta för medlemmar och andra intresserade.

Information

Blanketter

 

Päronträdet på vår innergård i full blom